top of page

Կրթություն

Մենք բազմաթիվ թրեյնինգներ ենք անցկացնում ինչպես մեր աշխատակիցների հմտությունները բարելավելու, այնպես էլ նոր աշխատակիցներին նոր բժշկական սարքերի հետ աշխատելու վերապատրաստման և վերաորակավորման համար:

Lab Experiment

Անձնակազմի իրավասությունների գնահատման ուսուցում

Microscope

Դեղագործական զգոնության և դեղերի անվտանգության ուսուցում
 

bottom of page